Coś z tego będzie
Flipside
Mnich
The Monk
Echa miłości
Echo of You
Fakir
Fakir
Poszukiwacze skarbów i sędzina
A Band of Dreamers and a Judge
Szklanka do połowy pełna
Glass, My Unfulfilled Life
Dwójka nieznajomych próbujących się nie pozabijać
Two Strangers Trying Not To Kill Each Other
Droga do wnętrza
An Inward Path
Matka Vera
Mother Vera
Gdy powieje harmattan
When Harmattan Blows
Agent szczęścia
Agent of Happiness
Spójrz mi w oczy
Look Into My Eyes