Śniadanie KIPA


Poniedziałek, 13 maja | 10:00 | Państwowe Muzeum Etnograficzne

Śniadanie KIPA

Śniadanie KIPA to inicjatywa powstała we współpracy Sekcji Producentów Filmów Dokumentalnych oraz Młodych Producentów KIPA. To możliwość tworzenia sieci kontaktów i spotkania z przedstawicielami wiodących organizacji filmowych, firm producenckich, specjalistów ds. sprzedaży i dystrybucji oraz twórców.

Organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych