Naturalna dzikość serca
A New Kind of Wilderness
Copa 71
Copa 71
Niech kanarek śpiewa
Let the Canary Sing
Zniknięcie Shere Hite
The Disappearance of Shere Hite
Ostatnia wyprawa
The Last Expedition
Rave
Rave
Dwójka nieznajomych próbujących się nie pozabijać
Two Strangers Trying Not To Kill Each Other
Lil Nas X: niech żyje Montero
Lil Nas X: Long Live Montero
Każda mała rzecz
Every Little Thing
Agent szczęścia
Agent of Happiness
Spójrz mi w oczy
Look Into My Eyes