Regulamin 18. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity online 16.09-03.10.2021

§1

Postanowienia ogólne

 1. W ramach 18. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity online (dalej zwanej: „Festiwalem”), który odbędzie się w dniach 16 września – 3 października 2021 r. w serwisie Mdag.pl, Against Gravity z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, KRS 0000199919, NIP: 526-27-57-178 (dalej zwanym: „Organizatorem”), sprzedaje e-bilety (dalej zwane „E-biletami”) i e-karnety (dalej zwane „E-karnetami”) umożliwiające dostęp do usługi oglądania filmów z programu Festiwalu w serwisie Mdag.pl (dalej zwaną „Usługą”).
 2. Usługa świadczona jest na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. „Użytkownikiem” jest osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy powinien dokładnie przeczytać przedmiotowy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Zakup i/lub bezpłatne pobranie E-biletu i E-karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie niniejszego Regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”), który określa zasady i warunki płatnego i bezpłatnego korzystania z Serwisu, a w tym bezpłatnego pobierania i odpłatnej sprzedaży online E-biletów oraz E-karnetów na filmy zamieszczone w Serwisie.
 6. Zakup E-biletu lub E-karnetu jest możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników/użytkowniczek. Użytkownik/użytkowniczka może zalogować się w podstronie Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival
 7. Informacje o cenie, dacie i okresie, w którym Użytkownik będzie miał dostęp do filmu zamieszczone są w Serwisie na podstronie „Kup dostęp” oraz na stronie filmu (zwanej dalej: „Kartą filmu”).  
 8.  E-bilet umożliwia obejrzenie filmu przez 24 godziny od zakupu. Użytkownik/użytkowniczka, który/która wykupił/ła e-bilet, będzie mieć 6 godzin na obejrzenie filmu, do którego wykupił/wykupiła dostęp, od momentu potwierdzenia komendy „odtwórz” na pop-upie na karcie filmu lub klikając „Oglądaj” i „Odtwórz” przypisane do wybranego filmu w sekcji Mój festiwal.
 9.  E-karnet umożliwia obejrzenie filmów od 16 września do 3 października 2021 r. do godz. 23.59. Po naciśnięciu „odtwórz” i „odtwórz w ramach e-karnetu” użytkownik/użytkowniczka serwisu Mdag.pl będzie mieć 6 godzin na obejrzenie wybranego filmu.
 10. Zakup E-biletów i E-karnetów i korzystanie z nich będzie możliwe w dniach 16 września – 3 października 2021 r. w serwisie Mdag.pl – w czasie trwania Festiwalu online. Jednak czas dostępu do poszczególnych filmów może być krótszy, co jest zaznaczone na kartach poszczególnych filmów.
 11. Ilość E-biletów i funkcja oglądania poszczególnych filmów w ramach E-karnetów może być ograniczona, co jest zaznaczone na kartach poszczególnych filmów. Po wykorzystaniu określonej puli E-biletów dostęp do poszczególnych filmów nie będzie aktywny.

§ 2

Postanowienia szczegółowe:

2.1. E-bilety

2.1.1. Wykupienie E-biletu za pośrednictwem serwisu Mdag.pl wymaga spełnienia następujących warunków:

2.1.1.1. Wyboru w serwisie Mdag.pl konkretnego filmu

2.1.1.2. Założenie konta i zalogowanie się do konta Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

2.1.1.3. Dokonania przez użytkownika/użytkowniczkę zapłaty za E-bilet online przy użyciu płatności elektronicznej. Koszt E-biletu to 11 zł.

2.1.1.4. Otrzymania przez użytkownika/użytkowniczkę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2.2. Wykupiony e-bilet uprawnia użytkownika/użytkowniczkę do obejrzenia wybranego filmu online w serwisie Mdag.pl przez 24 godziny od momentu zakupu. Użytkownik/użytkowniczka, który/która wykupił/ła E-bilet, będzie mieć 6 godzin na obejrzenie filmu, do którego wykupił/wykupiła dostęp, od momentu potwierdzenia komendy „odtwórz” na pop-upie na karcie filmu lub klikając „Oglądaj” i „Odtwórz” przypisane do wybranego filmu na podstronie Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival.

2.2. E-karnety

2.2.1. Wykupienie E-karnetu za pośrednictwem serwisu Mdag.pl wymaga spełnienia następujących warunków:

2.2.1.1. Wyboru w serwisie Mdag.pl konkretnego E-karnetu: a) umożliwiającego obejrzenie 5 filmów za 47 zł, b) umożliwiającego obejrzenie 10 filmów za 87 zł, c) umożliwiającego obejrzenie 14 filmów za 108 zł.

2.2.1.2. Założenie konta i zalogowanie się do konta Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

2.2.1.3. Dokonania przez użytkownika/użytkowniczkę zapłaty za E-karnet online przy użyciu płatności elektronicznej.

2.2.1.4. Otrzymania przez użytkownika/użytkowniczkę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez użytkownika/użytkowniczkę adres e-mail.

2.2.1.5. Użytkownik/użytkowniczka, który/która wykupił/wykupiła E-karnet może oglądać filmy w ramach E-karnetu, wychodząc na karty filmów i/lub wybierając komendę „Odtwórz w ramach e-karnetu” przypisaną do filmów oznaczonych przez użytkownika/użytkowniczkę jako „Chcę obejrzeć” w sekcji Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

2.2.1.6 Użytkownik/użytkowniczka może posiadać tylko jeden aktywny E-karnet. Po wykorzystaniu E-karnetu możliwe jest zakupienie kolejnego e-karnetu.

2.2.1.7. Użytkownik/użytkowniczka nie może dokonywać zakupu pojedynczych E-biletów umożliwiających dostęp do wybranych filmów, w czasie kiedy ma przypisany do konta aktywny E-karnet. Zakup pojedynczych E-biletów jest możliwy po wykorzystaniu puli filmów przypisanych do E-karnetu.

2.2.1.8. Aby zakupić E-karnet użytkownik/użytkowniczka musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 26C/12, 02-703 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do uzyskania E-karnetu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania E-karnetu.

2.2.2 E-karnetu uprawnia użytkownika/użytkowniczkę do a) obejrzenia 5 filmów w przypadku wykupienia E-karnetu za 47 zł, b) obejrzenia 10 filmów w przypadku wykupienia E-karnetu za 87 zł, c) obejrzenia 14 filmów w przypadku wykupienia E-karnetu za 108 zł.

2.2.3. E-karnet umożliwia obejrzenie filmów od 16 września do 3 października 2021 r. do godz. 23.59.

2.2.4. Użytkownik/użytkowniczka będzie mieć 6 godzin na obejrzenie filmu po wyborze komendy „Odtwórz w ramach e-karnetu” na karcie wybranego filmu i/lub komendy „Odtwórz w ramach e-karnetu” przypisanej do filmów oznaczonych przez użytkownika/użytkowniczkę jako „Chcę obejrzeć” w sekcji Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

2.3. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika/użytkowniczkę błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2.4. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym obowiązkiem dokonania zapłaty przez użytkownika/użytkowniczkę.

2.5. Brak potwierdzenia przez bank użytkownika/użytkowniczki zapłaty za zamówienie online w ciągu 5 minut od jego wysłania powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online. Środki pobrane z konta bankowego użytkownika/użytkowniczki pozostają u operatora systemu płatniczego.

2.6. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego.

2.7. Festiwal może wystawić fakturę VAT na życzenie użytkownika/użytkowniczki.

2.7.1. Użytkownik/użytkowniczka zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za e-bilet drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@againstgravity.pl w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo oznaczenie firmy i NIP.

2.7.2. Użytkownik/użytkowniczka zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za e-karnet drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/passes po wyborze karnetu na 5, 10, 14 filmów. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo oznaczenie firmy i NIP.

2.8. Dostęp do filmów online w ramach Festiwalu

2.8.1. Dostęp do filmów odbywa się za pomocą serwisu Mdag.pl

2.8.2. Dostęp do filmów w serwisie Mdag.pl możliwy jest w dniach trwania festiwalu online 16.09-03.10.2021 r.

2.8.3. Dostęp do filmów w serwisie Mdag.pl jest możliwy jedynie na terytorium Polski. Użytkownik/użytkowniczka musi posiadać polski adres IP. Użytkownik jest zobowiązany nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z serwisu Mdag.pl poza terytorium Polski. 

2.8.4. Korzystanie przez użytkownika/użytkowniczkę z treści udostępnionych w serwisie Mdag.pl może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.

2.8.5. Korzystanie z serwisu Mdag.pl wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:

2.8.5.1. współpracujące przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge;

2.8.5.2. filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p.

2.8.5.3. wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale Dostawca zaleca korzystanie z łącza powyżej 10 Mbps.

2.8.5.4. użytkownik/użytkowniczka może wyświetlić filmy za pomocą urządzeń Chromecast.

2.8.6. Jakość usługi udostępnienia filmów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego korzystający/korzystająca ma dostęp do filmów Festiwalu.

2.8.7. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do filmów spowodowany okolicznościami, na które Festiwal nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez użytkownika/użytkowniczkę, lub urządzeniem wykorzystywanym przez użytkownika/użytkowniczkę.

2.8.8. Filmy odtwarzane w ramach Festiwalu w serwisie Mdag.pl użytkownik/użytkowniczka może wstrzymywać oraz przewijać. 

2.8.9. Użytkownik/użytkowniczka podczas odtwarzania filmów ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi, z zastrzeżeniem, że niektóre filmy mogą posiadać napisy umieszczone na stałe. Część filmów jest umieszczona w serwisie w wersji z audiodeskrypcją. Ta informacja podana jest na karcie filmu. Filmy przeznaczone dla dzieci – z sekcji filmowej OKI DOKI – udostępnione są w serwisie z wersją lektorską.

2.8.10. Treści udostępniane w serwisie Mdag.pl w ramach Festiwalu są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez Festiwal bądź inny podmiot, od którego Festiwal uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych w serwisie Mdag.pl, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

2.8.11. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez użytkownika/użytkowniczkę ani urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika/użytkowniczkę.

2.9. Odstąpienie od umowy

2.9.1.   Umowa o świadczenie Usługi może zostać zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej.

2.9.2.   Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

2.9.3.   Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie” Klienta, w przypadku Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Against Gravity świadczy Usługę po otrzymaniu od Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy Zamówieniu i potwierdzane przez Użytkownika.

2.9.4.   Against Gravity informuje ponadto, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy na udostępnienie treści cyfrowych (materiałów filmowych) w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu/Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2.9.5.   Rozpoczynając korzystania z usług i zakupując bilet online – użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług i tym samym oświadcza, że prawo do odstąpienia od umowy mu nie przysługuje. Ponadto niezależnie od powyższego Użytkownik dokonując aktywacji biletu/karnetu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług i tym samym traci prawo do odstąpienia od omowy.

2.9.6.   Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – tym samym w przypadku nabycia Karnetów i/lub biletów od usługobiorcy – zgodnie z w/w przepisem prawo odstąpienia nie przysługuje z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług w zakresie rozrywek, a świadczenie usług rozpoczyna się z chwilą nabycia Karnetu/biletu lub aktywacji konta lub bilety/karnetu.

2.9.7.   Against Gravity informuje jednocześnie, że Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem ustępów powyżej ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa  w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub z momentem uzyskania dostępu do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2.9.8.   Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, powinien:

a.         W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć Stronę;

b.         W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Against Gravity, ul. Bukowińska 26C / 12, 02-703 Warszawa, z dopiskiem „mdag.pl online”  lub drogą mailową na adres: kontakt@againstgravity.pl o przykładowej treści:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych mdag.pl Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Serwisie, a w przypadku korespondencji pocztowej Podpis”

2.9.9.   Użytkownik w celu odstąpienia od Umowy winien wysłać informację o odstąpieniu przed upływem w/w 14 dniowego terminu. Po jej otrzymaniu Against Gravity niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

2.9.10. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

2.10. Reklamacje

2.10.1. Reklamacje dotyczące dostępu do usług, funkcjonowania serwisu oraz samych usług wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe użytkownika/użytkowniczki oraz opis przyczyny reklamacji.

2.10.2. Organizator festiwalu rozpatrzy reklamację oraz poinformuje użytkownika/użytkowniczkę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Organizator festiwalu powiadomi użytkownika/użytkowniczkę o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez użytkownika/użytkowniczkę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

2.10.3. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora płatności.

§ 3

Ochrona danych osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkownika/użytkowniczki jest Against Gravity z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, KRS 0000199919, NIP: 526-27-57-178.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

3.3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją.

3.4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

3.5. Organizator przekazuje operatorom systemów płatniczych dane osobowe użytkownika/użytkowniczki i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem użytkownika/użytkowniczki w ramach systemu sprzedaży usług, a także w celu wypełnienia przez operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

3.6. Dostawca stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej Dostawcy, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

§ 4

Postanowienia końcowe

4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika/użytkowniczkę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika/użytkowniczkę.

4.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej e-karnetów i e-biletów w każdej chwili bez podania przyczyn.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4.4. Niniejszy regulamin został sporządzony w wersji językowej polskiej i angielskiej. Rozstrzygającą wersją regulaminu jest jego wersja polska.

4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK